Affärsidé

Vår uppfattning är att kvalificerat risk- och säkerhetsarbete i det moderna arbetslivet är omfattande, tar tid och att hela organisationen måste engagera sig för att det ska lyckas. Självklart finns skillnader i storlek, ledning, kultur, kärnverksamhet, om man är ett noterat bolag, om man styrs av regulatoriska krav, har anställda i utsatta situationer etc. Men vi tror att förändrings- och utvecklingsarbetet måste drivas av företaget självt och inte ett stort antal konsulter under kortare tid för att få en bestående effekt. Däremot behöver företag i en förändringsfas ofta hjälp med metoder, projektledning, idéer, facilitering av workshops, kravställning i upphandling, coachning av de ansvariga internt, en utomståendes perspektiv, etc. Det finns därmed ett stort behov av stöd från en eller ett fåtal seniora konsulter under en längre tid, men kanske inte på heltid. Dessa uppdrag är oftast inte intressanta för större konsultbolag att tillsätta annat än med drivkraften att seniora konsulter ska sälja in yngre förmågor – samt gärna olika typer av långa abonnemang – till många olika kunder. Och att själv agera som Account manager. Det finns med andra ord lite av en obalans mellan efterfrågan och utbud vilket öppnar upp för enskilda seniora konsulter med stor erfarenhet som är intresserade av att jobba nära sina kunder som expert, rådgivare, projektledare och metodstöd snarare än Account managers. Så det är precis det vi på Mindsec erbjuder genom att jobba i nätverk med många duktiga seniora konsulter och specialister, med erfarenhet och kompetens främst inom säkerhetsledning, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, incident- & krishantering, analys & utredning, utbildning. Både för den operativ driften men givetvis som support till alla stödfunktioner i allt från inköp, logistik, ekonomi, juridik, HR, hållbarhet mm