Incident & Utredning

Det mest avgörande för att förhindra fullständigt spektrum av bedrägerisrisker i dagens affärsmiljö är att verkligen lära känna din affärsmiljö OCH dina anställda OCH deras beteende. Alternativkostnaderna kan bli allt för omfattande förutom en snabbt eroderande företagskultur.

-Vem du än samarbetar med kommer deras bakgrund att avspeglas i er framtid.

En bra huvudstrategi för att minimera intern oärlighet/ compliance risker;

• Ha god kännedom om de ni anställer

• Gör anställda medvetna / utbilda i etik och efterlevnad

• sätt upp ett rapporteringssystem/ whistle-blowing

• Implementera och upprätthåll interna kontroller

• Lev den företagskultur ni vill åstadkomma

Det är viktigt att ha en gemensam grund för efterlevnad och uppförandekod, bara för att i enklaste form skilja vad som är acceptabelt och allt annat som inte är det. Detta kommer att sätta tonen och beskriva en kultur av anständighet och ärligt beteende inom organisationen å ena sidan, och ställa krav på vad som borde rapporteras å andra sidan. Den här delen är ganska lätt att skapa som formell styrning, men ganska svår att leva efter i praktiken.

Några frågor som kunder ofta ställs inför; Vad är bedrägeri? Var är våra företagsrisker? Hur effektiv är vår inköpsprocess? Vad reglerar lagstiftning, avtal, interna styrdokument och beslutsordning i praktiken? Hur stor är vår kreditförlust på grund av bedrägerier? Internt och externt bedrägeri; Hur görs det, och hur kan man minska riskerna? Vad händer om man misstänker bedrägeri eller är säker på att man har ringat in ett skarpt ärende, Nu då?

Min erfarenhet under årens lopp har täckt allt från allvarligt skickliga VD-bedrägerier, fakturabedrägerier, kreditbedrägerier, vilseledande motparter, organiserade ekonomiska brott, företag som brottsverktyg med svart arbetskraft och skattebedrägeri till kvalificerade analyser av potentiella partners, kunder och bakgrundskontroller av anställda. Allt från styrning, intern utbildning och hantering och utredning av händelser genom dessa störningar. Vare sig ni behöver agera reaktivt på uppkomna oönskade eller konstiga aktiviteter eller om ni proaktivt vill vidta åtgärder, kommer Mindsec att kunna hitta en form för att passa era behov.