om

Efter 14 år som officer i Försvarsmakten och snart 20 år i linjeroll med fokus på operativt och strategiskt säkerhetsarbete varav de sista 10 åren som säkerhetschef/ CSO i tre olika börsbolag (Large cap) har jag samlat på mig en enorm bank med erfarenhet och insikter. Inte minst i fråga om alla utmaningar och överväganden som linjeorganisationen och stödfunktioner brottas med i stora börsnoterade företag. Självfallet i synnerhet kopplat till företagsledning och ledarskap, organisationskultur och företagsprocesser, lag- och regelefterlevnad och en stor portion operativa säkerhetsrisker och därtill relaterade utmaningar, incidenter och kriser som en säkerhetsfunktion har att hantera.

Min starka nyfikenhet driver mig framåt och jag har alltid stolt strävat efter förnyelse och förbättring av metoder och åtgärder genom åren. Och alltid för ett så gynnsamt och kostnadsbalanserat resultat för mina uppdragsgivare (arbetsgivare som klientföretag) som möjligt.

Oavsett om ni måste agera/reagera på negativa händelser eller om ni måste vidta proaktiva åtgärder för att skydda värden eller minimera risker, kommer jag att kunna stödja personligen som mentor och aktiv kompetensresurs. Men kan också agera i symbios med mitt stora nätverket av kvalificerade specialister för att möta era differentierade och mer eller mindre komplexa krav och behov.

Kundfilosofin är enkel! Det handlar om att utveckla långsiktiga relationer med kunderna, till skillnad från många som så tydligt är transaktions- eller försäljningsdrivna. Vi satsar på att optimera genuint värde med fokus på att uppnå gemensamma mål. Genom att verkligen förstå våra kunder, dela deras mål och visioner och att på riktigt förstå deras situation och utmaningar, kan vi bidra med långsiktigt värde. Denna filosofi möjliggör att nå hela vägen, snarare än att hantera synliga symptom.