Vi hjälper er med era risk- och säkerhetsutmaningar

Mindsec ska inte ses som ett dussinföretag inom säkerhetsbranschen utan snarare som ett litet bolag (liknande boutique) med fokus på kvalitet inom kvalificerad företagsövergripande security risk management och som erbjuder ledningsexpertis, strategisk rådgivning och operativt stöd inom säkerhet, compliance, risk- och krishantering.

Våra uppdrag anpassas efter behov och genomförs ur ett holistiskt perspektiv, oftast i samverkan med erkänt duktiga specialister, då vår erfarenhet är att utmaningarna oftast är tvärfunktionella. Det är inte ovanligt att ett ärende även har bäring mot HR och arbetsrätt, ekonomi och betalströmmar, motparter (leverantörer och samarbetspartners) och avtal, inköp, affärsjuridik, straffrätt etc.

Med lång erfarenhet från operativa och strategiska linjeroller som säkerhets- och koncernsäkerhetschef från en rad branscher såsom spel, detalj- och partihandel, logistik, bygg, entreprenad och utbildning i kombination med en gedigen bakgrund från Försvarsmakten och med ett nätverk av specialister löser vi era problem! Antingen i samverkan med en redan etablerad specialistfunktion exempelvis en intern säkerhets- eller complianceavdelning. Eller så stödjer vi er organisation som en extern funktion för att hantera problem som faller utanför era normala processer eller er befintliga lednings- och organisationsstruktur.

Vårt fokus är att stödja er på det mest effektiva sättet. Inget annat!

Vill du komma i kontakt är det bara att fylla i, så hör vi av oss.

Företag eller organisation

Genom att skicka detta meddelande godkänner du att vi får använda dessa uppgifter för att kontakta dig för att diskutera möjligt samarbete.
Vi kommer inte att använda uppgifterna för något annat ändamål.
Om inget samarbete inleds kommer vi att radera dina uppgifter efter senast tolv månader.