Vi hjälper er med era risk- och säkerhetsutmaningar

Mindsec är inget dussinföretag inom säkerhetsbranschen. Mindsec är en specialistaktör med fokus på ledning och styrning, organisationsutveckling samt utveckling av kvalificerad och företagsövergripande security risk management. Mindsec erbjuder ledningsexpertis, strategisk rådgivning och operativt stöd inom säkerhet, compliance, risk- och krishantering.

De uppdrag som utförs anpassas efter behov och genomförs ur ett holistiskt perspektiv, oftast i samverkan med interna eller externa specialister, då vår erfarenhet är att utmaningarna oftast är tvärfunktionella. Det är inte ovanligt att utveckling, framdrift och att förbättra och stärka organisationers motståndskraft har bäring mot HR och arbetsrätt, ekonomi och betalströmmar, motparter (leverantörer och samarbetspartners) och avtal, inköp, affärsjuridik, kommunikation och hållbarhet etc.

Med lång erfarenhet från operativa och strategiska linjeroller från en rad branscher såsom spel, detalj- och partihandel, logistik, bygg, entreprenad och utbildning i kombination med en gedigen bakgrund från Försvarsmakten och med ett nätverk av specialister löser vi era problem! Antingen i samverkan med en redan etablerad specialistfunktion exempelvis en intern säkerhets- eller complianceavdelning. Eller så stödjer vi er organisation som en extern funktion för att hantera problem som faller utanför era normala processer eller er befintliga lednings- och organisationsstruktur.

Vårt fokus är att stödja er på det mest effektiva sättet. Inget annat!

Vill du komma i kontakt är det bara att skicka ett mail!