Inledning och personuppgiftsansvarig

Denna policy beskriver hur Mindsec AB, Kristinebergs strand 33, 112 52 Stockholm, www.mindsec.se behandlar personuppgifter och gäller från och med den 25:e maj 2018.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

För att hantera affärsrelationer och bokföring

Mindsec upprätthåller ett kundregister över de företag som nyttjat mindsecs tjänster för bokföringsskäl. Detta register innehåller inga kontaktuppgifter till enskilda individer som arbetar på dessa företag.

Kontaktuppgifter till enskilda individer hos kunder hanteras med samtycke eller berättigat intresse i Microsoft Office365 och gallras en gång per år då kontaktuppgifter som inte längre är relevanta tas bort. Samma rutin gäller för mailkonversationer som inte längre är av vikt för den fortsatta affärsrelationen.

Besök på mindsec.se

Webbplatsen mindsec.se är byggd på CMS-plattformen wordpress.org från Automattic. Vi använder Jetpack plugin för statistik av besök, Akismet plugin för att filtrera bort skräpkommentarer samt webbhotellet one.com för hosting av webbplatsen.

Mindsec AB samlar inga personuppgifter vid besök på webbplatsen som vi kan koppla till en individ men om du är medlem i wordpress-community och inloggad när du besöker mindsec.se kan Automattic komma att behandla dina personuppgifter. Se deras integritetspolicy nedan.

Mottagare och personuppgiftsbiträden

Då Mindsec AB är ett litet bolag som har små behov av tjänster där personuppgiftsbehandling kan komma ifråga har vi valt att använda välkända leverantörer som tillhandahåller molnbaserade tjänster och respekterar personlig integritet enligt deras integritetspolicys, kund- och produktvillkor. Vi har därmed inte skrivit individuella personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer då vi bedömt att detta inte skulle vara görbart men bedömer att dina personuppgifter är trygga hos dessa leverantörer.

Som tidigare nämnts använder sig Mindsec av följande leverantörer:

Microsoft

Automattic

one.com

Om Cookies

Notera att tredje parts cookies ej visas i denna lista, för att se alla aktiva cookies inkl tredje parts cookies följ guiden här! (Längre ner på sidan ser du fullständig cookie-policy (eng.))

För mer information om cookies, se Post och telestyrelsens webbplats.

Dina rättigheter

Du kan begära ett registerutdrag genom att kontakta Mindsec här.

Du har även alltid rätt att få dina uppgifter rättade och i den mån uppgifterna inte krävs på grund av rättslig förpliktelse, även raderade. Om du hävdar att registrerade personuppgifter är felaktiga har du även rätt till begränsning av behandlingen.

Om du anser att Mindsecs behandling av personuppgifter inte sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.