Ledning och styrelse

Kaj Juhlin är grundare till och VD i Mindsec AB som han startade 2018.

Syftet med Mindsec var – och är fortfarande – att hjälpa företag att bli bättre på att identifiera, värdera, prioritera och hantera risker och hot för att på så sätt bli motståndskraftiga (resilienta).


Mer om Kaj

Efter fjorton år som officer i Försvarsmakten och tjugo år i linjeroll med fokus på operativt och strategiskt säkerhetsarbete i olika branscher varav de sista 10 åren som koncernsäkerhetschef/CSO i tre olika börsbolag (Axfood Sverige, ICA-gruppen och NCC) har Kaj samlat på sig enormt mycket erfarenhet, kunskap och insikter inom riskhantering, analys, verksamhetsskydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Erfarenhet och insikter som han inom ramen för Mindsec omvandlat till pragmatiska metoder för att hjälpa företag att bli bättre i sitt säkerhetsarbete.

År 2009 blev han utsedd till Årets risk manager och idag sitter han med i styrelsen för Transparency international Sverige.

Kaj är också en van föreläsare och utbildare och har utvecklat och drivit två tvååriga utbildningsprogram för säkerhetsamordnare respektive säkerhetsingenjör i AcadeMedias regi.


Cecilia Arneving Juhlin

Cecilia Arneving Juhlin

I Mindsecs styrelse sitter även Cecilia Arneving Juhlin som till vardags är grundare till och VD i Moderamen Consulting AB.